RUM STYRER VORES ADFÆRD.

Når vi indretter rummet strategisk til at støtte en ønsket adfærd, giver det et bedre arbejds- og læringsmiljø. For alle.

 

HVAD VI GØR

mand i hus_Stine.jpg

Rum & Adfærd arbejder med projekter, hvor mennesker møder de fysiske rammer, ude som inde. Vi arbejder i krydspunktet mellem arkitekturen og sociologien, hvor vi sætter fokus på, hvordan de fysiske rammer skaber muligheder og begrænsninger i en organisation. Det strategiske rum former forskellige former for adfærd!

Børn_og_unge_Stine.jpg

Sammen med børn, unge og voksne skaber vi kreative udviklingsforløb. Vi ser på adfærd og mønstre, og spørger ind til visioner og drømme. Vi udfordrer, stiller spørgsmålstegn og arbejder hands-on. Alt sammen i relation til de fysiske rammer der omgiver os. Det handler om at forankre forandringerne i det fysiske miljø.

en bro_stine.jpg

Vi bygger bro mellem rummet og adfærden, både før og efter en bygning står færdig. Vi hjælper organisationerne med at definere deres vision for en fremtidig adfærd. Vi hjælper designerne og arkitekterne med at tegne og indrette til hverdagens behov. Og vi hjælper brugerne med at tage bygningen i brug.

 

BRUGERPROCESSER

Workshops, observationer, interviews, analyser og evalueringer er blot en lille del af en stor sociologisk værktøjskasse, som vi bringer ind i processen.

IMG_20190823_081903_edited.jpg

Rum & Adfærd giver brugerprocessen et kvalitetsmæssigt løft, der skaber sammenhæng mellem visionen, rummet og adfærden i organisationen.

IMG_20210615_120450_edited.jpg

Vi har erfaringer med brugerprocesser indenfor blandt andet plejeboliger, biblioteker, daginstitutioner, hospitaler, kontorarbejdspladser og skoler.

IMG_20190925_075408.jpg

Vi går med hele vejen i processen, lige fra visionen til det færdige byggeri. Ibrugtagning, social commissioning og evaluering hører med til godt resultat.

 

SKOLER

Hos Rum & Adfærd har vi en stor passion: SKOLER! Og vi brænder for at skabe mere harmoniske skoler. Skoler hvor eleverne trives. Skoler der passer til nutidens læringsbehov hos eleverne, og skoler som understøtter lærernes pædagogiske praksis. Kort fortalt, skoler hvor tryghed, læring og de fysiske omgivelser spiller sammen.

Vi tror på, at læringsforløb bygget op omkring innovative, tværfaglige og selvstændige målsætninger kombineret med nogle tydelige rammer sætter det enkeltes barn potentiale i fokus. Og det kræver andre former for rum, end dem vi kender i dag. Vi er nemlig overbeviste om, at en indretning der giver eleverne motivation, inspiration og lyst til at gå i skole, også skaber mere helstøbte mennesker på langt sigt.

Det er dét vores brugerprocesser indenfor skolerne er centreret omkring.

skitser 1-kopi_edited.jpg
 
Arbejdsplads_skitser 2.jpg

ARBEJDET

HVORDAN SER FREMTIDENS ARBEJDSPLADS UD?
Det spørgsmål kommer der aldrig et endegyldigt svar på. Men hos Rum & Adfærd brænder vi for at være med til at svare på det. Og det kan se ud på mange forskellige måder!

I forbindelse med ombygninger og re-design af en virksomheds fysiske rammer sætter Rum & Adfærd fokus på rummets muligheder set ud fra et brugerorienteret perspektiv. I vores brugerprocesser belyser vi hvor og hvordan de fysiske rammer både inviterer til og afgrænser forskellige former for adfærd og (sam-)arbejdsmuligheder.


I en designproces hjælper Rum & Adfærd med at gøre rummet til en medspiller fremfor en modspiller i virksomhedens hverdag, hvor rummet bruges aktivt til at skabe en forandringsproces for hele virksomheden, og hvor vision, adfærd og arkitektur hænger uløseligt sammen.  

 

HVEM VI ER

IMG_1700_edited_edited.jpg

FOUNDER

Rum & Adfærd er ejet og drevet af Valinka Suenson, ph.d. og specialist i rummets indvirkning på menneskers adfærd. Jeg har skabt Rum & Adfærd fordi jeg kan se et behov for at skabe bedre sammenhæng mellem rummenes indretning og menneskers adfærd.

Igennem de sidste 14 år har jeg beskæftiget mig med dette emne, både i min forskning og i de projekter, jeg har arbejdet med. Jeg har en bred vifte af erfaringer fra forskellige brancher, ligefra skoler, daginstitutioner, arbejdspladser, kulturhuse og biblioteker til hospitaler mv. 


Mine erfaringer trækker på både internationale og danske cases, fra Kina til Korsør. Jeg arbejder ligeså gerne i udlandet som i Danmark.  

Giving a Presentation

TEAM

Jeg sammensætter mit team, skræddersyet til den enkeltes kundes behov, ud fra det netværk af arkitekter, designere, praktikere og forskere, min mange år i feltet har givet mig. Sammen løser vi komplekse problemstillinger, hvor rummet har en strategisk indflydelse på fremtidige forandringer.

Jeg tror på, at ved at blande forskellige perspektiver skaber vi mere helhedsorienterede og harmoniske løsninger, der skaber værdi for både brugerne og samfundet. 

De innovative løsninger finder vi bedst i fællesskab!

 

NYHEDER

 
IMG_20211112_104701_edited.jpg

DESIGN THINKING PÅ SKOLESKEAMET

12. november 2021

I forbindelse med et design thinking forløb for skolens 3. klasser på Tjørnegårdsskolen i Gentofte Kommune, var Rum & Adfærd inviteret ind til at holde en inspirationsworkshop omkring indretning af klasselokalet. Hvordan kan man designe et klasselokale med forskellige zoner? Og hvad skal de forskellige zoner kunne?

Efter inspirationsoplægget skulle eleverne ved hjælp af referencebilleder selv tegne og udvikle nye ideer til en inspirerende indretning af deres klasselokaler. En indretning med plads til både fællesskaber, fordybelse, nysgerrighed og bevægelse.

KONTAKT

Rum & Adfærds metoder udformes og tilpasse til den specifikke opgave og lokale kontekst. Vi er konstant nysgerrige på at bevæge os ud i ukendte emner med nye processer, nye kulturer og nye mennesker.


Ring eller skriv, hvis du har en problemstilling, som vi kan hjælpe dig med. Vi elsker mennesker, og vil altid gerne drikke en kop kaffe og høre om dine udfordringer!