top of page
Arbejdsplads_skitser 3.jpg

FREMTIDENS ARBEJDSMILJØER

- er langt mere varierede, end vi kender dem i dag!

Den moderne arbejdsplads er mere end blot skrivebordsarbejde og møder. Den moderne arbejdsplads er en varieret størrelse med skiftende opgaver i løbet af dagen. Lige fra hjemmearbejde til stille kontorarbejde, til møder, sparring, samarbejde, idéudvikling, gå-ture udendørs, oplæg og uformel videndeling. Alle opgaver der kræver nogle fysiske rammer, for at arbejdsdagen kan udfolde sig i al sin mangfoldighed både ude og inde.


Den rette brugerinddragelse i forbindelse med en ombygning skaber sammenhæng mellem virksomhedens vision, arkitektur og arbejdsmæssige adfærd.


Verden står sjældent stille, og ofte følger en ombygning af arbejdspladsen i kølvandet på store organisatoriske forandringer. Det kan være alt lige fra en sammenlægning med en ny afdeling, til nye produkter, nye markeder mv. Dertil kommer de ydre faktorer såsom efterspørgsel til hjemmearbejde, nye generationer, nye fagligheder, miljømæssige krav og generelle store markedsændringer i et globalt samfund. Faktorer der alle sammen spiller ind i virksomhedernes hverdag, og som skaber behov for bygningsfysiske ændringer og organisatoriske forandringer.


Med en solid brugerinddragelse i forbindelse med ombygningen sikrer Rum & Adfærd, at brugerne kommer med på rejsen fra starten, så også de kender til de forandringer virksomheden står overfor. Det åbner op for en dialog omkring muligheden for nye arbejdsmetoder, samarbejder og brud med gamle vaner, hvilket gør, at ombygningen bliver andet og mere end blot indkøb af nye møbler.

En strategisk ombygning og indretning af arbejdspladsen tager udgangspunkt i ledelsens visioner og målsætninger for fremtidens arbejdsplads kombineret med medarbejdernes ønsker og behov til fremtiden. Derved sikres ejerskab til processen samt motivation, initiativ og lyst til at skabe innovation og forandring på både medarbejder- og ledelsesniveau.


Rum og Adfærd er med på hele rejsen, fra de første drømme nedfældes på papiret til den sidste kontorstol er flyttet ind.

Fremtidens arbejdsplads: About
bottom of page