top of page
skitser 1-kopi.jpg

FREMTIDENS LÆRINGSMILJØER

- er langt mere varierede, end vi kender dem i dag!

En tur rundt på de danske folkeskoler viser, at de fleste af vores skoler stadig er indrettet meget traditionelt. Klasseværelse efter klasseværelse ligger de efter hinanden ned ad lange gange med 28 borde og stole i hver. Er gangene brede nok, er der stillet borde og stole ud til gruppearbejde. Men er det sådan fremtidens læringsmiljø skal blive ved med at se ud?


Blot et hurtigt blik på pædagogikken i folkeskolerne viser et helt andet billede af nutidens læringsforløb. Det viser nogle læringsforløb, der er langt mere varierede, mangfoldige og kreative, end det som indretningen ligger op til. Og ser vi ud i fremtiden vil denne forskel kun blive større.


Det projektorienterede læringsforløb, udviklingen af det 21. århundredes kompetencer, og entreprenørskab og innovation kræver nogle helt andre fysiske rammer end dem, vi kender i dag. Nogle fysiske rammer, der gør rummet til en medspiller frem for en modspiller.


Sammen med lærere, pædagoger og elever hjælper vi skolerne med at definere, hvordan fremtidens læringsforløb skal udfolde sig. For derefter i fællesskab at definere de rette fysiske rammer, der kan understøtte denne læring. I processen bevæger vi os sammen fra det lærercentrerede klasseværelse til det elevcentrerede læringsmiljø – hvordan kan det se ud?


Skal vi skabe fremtiden, må vi først blive skarpere på fremtidens læringsforløb. Derfra kan vi forme de rette omgivelser, som både understøtter lærerne i deres arbejde og motiverer eleverne.

Fremtiden skabes nu.

Fremtidens læringsmiljøer: About
bottom of page